Σχετικά με το Dateolicious
Dateolicious είναι μια δωρεάν online ιστοσελίδα που χρονολογείται με μια παγκόσμια κοινότητα στο μυαλό. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα άτομα να καλλιεργήσουν νέες σχέσεις που τελικά οδηγούν σε κάτι ιδιαίτερο και μακροχρόνιο.